System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja

Raport pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja” ma na celu próbę oceny funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego, w szczególności dopłat bezpośrednich, i jego znaczenia dla rozwoju polskiego rolnictwa. W publikacji zostały przybliżone możliwe scenariusze jego zmian w kontekście dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku.

Raport został przygotowany przez dr Iwonę Nurzyńską i dr Mirosława Drygasa z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz dr Lecha Goraja.