Ubezpieczenia ryzyk produkcji rolnej w Polsce

W obliczu nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływających negatywnie na rolnictwo, konieczne staje się zbudowanie rozwiązań systemowych, które zagwarantowałyby stabilną ochronę pracy rolników, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Tymczasem aktualny system jest nieudolny, a jego najsłabszymi punktami są brak ochrony ubezpieczeniowej przed szkodami o charakterze klęskowym oraz brak elastyczności systemu i możliwości jego adaptacji do bieżących potrzeb i rozwoju technologii.

Jak zapewnić rolnikom stabilny system ubezpieczeniowy? Jakie rozwiązania będą realną ochroną przed szkodami klęsk żywiołowych? Jakich zmian wymaga obecny system ubezpieczeń rolnych?

Na powyższe pytania odpowiedzieli autorzy raportu „Ubezpieczenia ryzyk produkcji rolnej w Polsce”, który powstał w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji EFRWP. Raport przedstawia analizę stanu obecnego systemu ubezpieczeń w rolnictwie, obnażając jego słabości i nieudolność, a jednocześnie prezentuje koncepcję naprawy systemu ubezpieczeń rolnych. W propozycji ujęto ubezpieczenie od ryzyk o charakterze klęskowym, a także tych związanych z chorobami zwierząt, takimi jak ASF czy grypa ptaków. Zaproponowana koncepcja ewolucji systemu ubezpieczeń rolnych obejmuje wprowadzenie trzyfilarowego systemu ubezpieczeń rolnych oraz zmianę roli państwa w systemie – z pozycji adresata roszczeń na regulatora.

Opracowanie przygotowane zostało przez zespół ekspertów z sektora ubezpieczeniowego i rolniczego pod kierunkiem Marka Zagórskiego, pod redakcją: dr hab. Marietty Janowicz-Lomott oraz dr hab. Krzysztofa Łyskawy.

Stacjonarna prezentacja publikacji miała miejsce 9 grudnia 2022 roku podczas śniadania prasowego.