Ukraina. Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie niepodległości

Rolnictwo miało od pierwszych lat niepodległości i ma nadal dla gospodarki ukraińskiej znacznie większe znaczenie niż dla gospodarek większości państw europejskich. Artykuły rolno-spożywcze spełniają szczególną rolę w esksporcie, ich udział w całościowym wolumenenie w 2014 roku wyniósł aż 30%. Zachęcamy do lektury diagnozy sytuacji sektora handlu zagranicznego artykułów rolno-spożywczych i progrnozy rozwoju w kolejnych latach.