Uwagi Fundacji EFRWP do ministerialnego projektu PROW na lata 2014-2020

Fundacja EFEWP zgłosiła swoje uwagi do kolejnej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem przedstawicieli Fundacji, nowy PROW nie jest wystarczająco ukierunkowany na rozwój obszarów wiejskich, a niektóre z zaproponowanych działań mają wręcz charakter antyrozwojowy.

Przykładem są działania ONW, na które planuje się przeznaczyć prawie ¼ całego budżetu PROW (czyli 2,3 mld EUR), a  które są uzupełnieniem płatności bezpośrednich.Zdaniem Fundacji, część tych środków mogłoby zostać przesunięta na inwestycje w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach rolnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby gospodarstwom, które korzystają z tego wsparcia, na uniezależnienie się od przerw w dostawach energii oraz mogłoby – poprzez sprzedaż nadwyżek energii – przyczynić się do poprawy ich sytuacji dochodowej.

W opinii przedstawicieli Fundacji, na niektóre działania, tj. „Usługi doradcze”, „Systemy jakości”, „Scalanie gruntów”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Targowiska” czy „ONW”, planuje się przeznaczyć zbyt duże kwoty. Ograniczenie środków finansowych, ukierunkowanych na te obszary wsparcia w ramach PROW 2014-2020, pozwoliłoby na wsparcie innych istotnych działań np. związanych z zarządzaniem ryzykiem w gospodarstwach (nie zostały uwzględnione w projekcie PROW), inwestycji w gospodarstwach (mikroinstalache OZE), czy projektów parasolowych realizowanych w ramach Leadera.