Uwagi o propozycjach zmian przepisów regulujących rynek ziemi rolnej

Fundacja EFRWP przedstawia uwagi o propozycjach zmian przepisów regulujących rynek ziemi rolniczej. Odnoszą się one w szczególności do propozycji poselskich dotyczących ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulującej rynek ziemi rolniczej w Polsce. Proponowane rozwiązania budzą jednak wątpliwości i skłaniają do sformułowania krytycznych uwag.

Autorem opracowania jest Janusz Rowiński – pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie ekonomiki rolnej.