Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce

Podatek rolny jest jednym z nielicznych podatków, który w prawie niezmienionej postaci funkcjonuje od 1985 roku. Jego konstrukcja, oparta na cenie żyta, nie jest przystosowana do realiów współczesnego rolnictwa. Jak wynika z raportu przygotowanego przez naszą Fundację , obowiązujący system trudno uznać za sprawiedliwy.

Raport „Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce” omawia zasadność wprowadzenia rozwiązań podatkowych w polskim rolnictwie. Autorzy prezentują możliwe warianty opodatkowania rolnictwa oraz konsekwencje ich wprowadzenia. W raporcie omówione są również przykładowe systemy opodatkowania rolnictwa w krajach Unii Europejskiej.