Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich

Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu zawieszonego PM10 na terenach wiejskich. Najnowszy raport przygotowany na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej odpowiada na pytania, m.in. o najbardziej efektywne narzędzia walki ze smogiem na terenach wiejskich oraz roli energetyki rozproszonej w tym procesie. Opracowanie zawiera także posumowanie dotychczasowych programów oraz przegląd polityk, których celem była walka o czyste powietrze.

Raport „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” to kolejna inicjatywa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Od 2016 roku Fundacja jest również organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo” poświęconego problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi.

Raport został przygotowany przez dr. Krzysztofa Księżopolskiego, Prezesa Institute for Security, Energy and Climate Studies.