Zapis dyskusji Rady Programowej dot. polityki zagranicznej państw: Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dn. 29 sierpnia 2014 roku w Sopocie jednen z punktów dyskusji dotyczył polityki europejskiej kluczowych państw Unii Europejskiej: Niemiec Francji i Wielkiej Brytanii. Wnioski debaty weszły w skład raportu FIR o polityce europejskiej tych krajów pt. „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej”.

W załączniku prezentujemy zapis dyskusji Rady Programowej – POBIERZ