Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Fundacja Władze fundacji

Władze fundacji

Skład Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu

 

Jerzy Indra – Członek Zarządu

 

Andrzej Śmietanko - Członek Zarządu

 

Paweł Wojcieszak - Członek Zarządu

 

Sylwia Iwańczuk - Członek Zarządu

 

 

Skład Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

prof. dr hab. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady

 

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

 

prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz

 

dr hab. Aleksander Hall

 

dr Stanisław Kluza

 

prof. dr hab. Marek Kłodziński

 

Ireneusz Niewiarowski

 

prof. dr hab. Witold Orłowski

 

prof. dr hab. Walenty Poczta

 

Marek Zagórski

Zobacz także