Projekty i programy

Nasza Fundacja realizuje programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Staramy się, aby udział w programach dawał im motywację do działania, chęć do dalszej nauki, a tym samym – lepszy start w dorosłe życie. Od wielu lat wspiera także działania lokalnych społeczności, które służą integracji mieszkańców, pobudzają aktywność na obszarach wiejskich czy pielęgnują lokalne dziedzictwo kulturowe.