Wsparcie dla samorządów

Jakość i komfort życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast w dużej mierze zależy od aktywności lokalnych samorządów. Fundacja EFRWP oferuje samorządom gminnym i powiatowym kredyty i pożyczki na inwestycje, wspierające rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich.