Władze fundacji

Kapituła Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej:

Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły

Jacek Ambroziak – Członek Kapituły

Adam Tański – Członek Kapituły

Andrzej Łuszczewski – Członek Kapituły

 

Zarząd Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej:

Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu

Ewa Balazs-Roberts – Członek Zarządu

Paweł Wojcieszak – Członek Zarządu

 

Rada Programowa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej:

prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz

dr hab. Aleksander Hall

Jerzy Indra

Teresa Kamińska

dr Stanisław Kluza

prof. dr hab. Marek Kłodziński

Ireneusz Niewiarowski

prof. dr hab. Witold Orłowski

prof. dr hab. Walenty Poczta

prof. dr hab. Marek Belka