Misja fundacji

MISJA FUNDACJI

Misją fundacji jest rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej na tych obszarach.

O FUNDACJI

Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Fundacja zapoczątkowała swoją działalność w 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodziły ze sprzedaży pomocy żywnościowej przyznanej Polsce w latach 1989-90 przez ówczesną EWG oraz inne kraje zachodnie. Bezpośredni nadzór nad działaniami Fundacji przez pierwsze lata jej istnienia pełniła Komisja Europejska. Profesjonalne gospodarowanie i inwestowanie kapitału początkowego spowodowało, że w 1997 roku została zawarta nowa umowa pomiędzy Komisją Europejską i Rządem RP. Komisja potwierdziła w niej, że jej dotychczasowa akceptacja dla niektórych działań i decyzji podejmowanych przez Fundację nie jest już potrzebna. Tym samym Fundacja zyskała pełną samodzielność i niezależność. Obecnie, większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest ze środków własnych.

W ciągu 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP przekazała ponad 1,5 mld zł. Ponad 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych pożyczek oraz kredytów trafiło do gmin, szkół, organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców. 70 tys. uczniów, ponad 3,2 tys. nauczycieli oraz blisko 800 organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działania z terenów wiejskich wzięło udział w programach edukacyjnych i prospołecznych realizowanych przez EFRWP.

Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego – jednej z najważniejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3000 gości.

W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej. W CWM Grodno realizowane są projekty w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, w ramach którego w gronie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych, poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.