Historia fundacji

30 lat inspiracji – kalendarium działalności EFRWP

2022

 • realizacja pilotażu programu „ProLog”
 • przeprowadzenie webinarium z diagnozy cyberbezpieczeństwa dla gmin, biorących udział w projekcie „Cyfrowa Gmina”
 • prezentacja raportu „Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa”
 • organizacja czwartej edycji Europejskiego Forum Rolniczego w Warszawie

2021

 • publikacja raportu „Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa”
 • organizacja EU Agro-Trade Platform

2020

 • 30-lecie działalności Fundacji EFRWP
 • zakończenie projektu „ProgramujeMy kielecki”

2019

 • organizacja drugiej edycji Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa
 • przyznanie nagrody im. Józefa Ślisza po raz trzeci
 • prezentacja raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”
 • pierwsza edycja festiwalu „Wiosna Muz” (dawniej „Wiosna Monodramu”) w CWM Grodno k. Międzyzdrojów

2018

 • organizacja pierwszej edycji Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa
 • zapoczątkowanie realizacji projektu „ProgramujeMy tarnowski”
 • organizacja III. edycji konferencji nt. OZE w CWM Grodno k. Międzyzdrojów
 • prezentacja wyników trzeciego etapu Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich i publikacja raportu
 • zapoczątkowanie projektu edukacyjnego w ramach polsko-węgierskiej współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej
 • przeprowadzenie projektu „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

2017

 • ustanowienie nagrody im. Józefa Ślisza przyznawanej organizacjom pozarządowym
 • zapoczątkowanie realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”
 • wdrożenie projektu „ProgramujeMy kielecki” oraz „Bliżej Przyrody”
 • inauguracja polsko-węgierskiej współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej z udziałem Wolińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Puszty Węgierskiej
 • rozpoczęcie realizacji projektu „OrgaNowy Elementarz” oraz „Tutejsi” w CWM Grodno
 • przeprowadzenie operacji „Upowszechnienie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

2016

 • zakończenie prac i prezentacja drugiego etapu raportu Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • organizacja I. edycji konferencji nt. OZE w CWM Grodno k. Międzyzdrojów
 • program Youngster nagrodzony prestiżowym europejskim certyfikatem European Language Label
 • zapoczątkowanie w CWM Grodno projektu „Zupełnie inna lekcja przyrody”
 • pierwsza edycja festiwalu „Wiosna Monodramu” w CWM Grodno
 • rozpoczęcie cyklu warsztatów kulinarnych w CWM Grodno

2015

 • realizacja w 200 szkołach projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, współfinansowanego z mechanizmu EOG
 • zapoczątkowanie realizacji polsko-węgierskiego projektu historycznego pn. „Droga do wolności”
 • wdrożenie pilotażowego projektu edukacyjno-sportowego „Leśna Akademia Sportu”
 • realizacja projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska”, współfinansowanego ze środków NFOŚIGW
 • otwarcie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie

2014

 • program edukacyjny dla szkół budowlanych „Budujemy dom energooszczędny”
 • pilotażowa edycja programu „Aktywizacja świetlic wiejskich”
 • współprodukcja filmu „Bogowie”
 • nagranie płyty z uczestnikami warsztatów muzycznych „Zapomniane piosenki”
 • początek prac nad budową Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów

2013

 • EFRWP został wyróżniony w ramach konkursu „Dobroczyńca roku – Gregoroviousy 2013”
 • uruchomienie programu „Zrozumieć Autyzm” w woj. kujawsko-pomorskim
 • powołanie Rady Programowej Fundacji
 • faza pilotażowa programu „Zielone szkoły w Parku Narodowym”
 • uruchomienie warsztatów muzycznych „JAZZmania w stodole”
 • EFRWP oraz Wydawnictwo „Macmillan Education” zostali wyróźnieni za program „Youngster” w XVI edycji Raportu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” tygodnika „Gazeta Finansowa”

2012

 • uruchomienie programu edukacji ekonomicznej pt. „Na Własne Konto”
 • realizacja programu „Z pola na stół”
 • prezentacja propozycji EFRWP dot. modyfikacji pakietu legislacyjnego WPR 2014-2020 przed Komisją Europejską
 • utworzenie Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”

2011

 • EFRWP uhonorowany tytułem Instytucji Przyjaznej Fundacji za wspieranie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • realizacja I edycji projektu „Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska”
 • przeprowadzenie dwóch pierwszych edycji konkursu w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego
 • organizacja konferencji nt. reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., w której wzieli udział m. in.: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Rolnictwa Pan Dacian Ciolos, b. Wicekanclerz i Minister Finansów Austrii Pan Wilhelm Molterer, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki

2010

 • zainicjowanie Programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”, którego celem jest przygotowywanie określonych, niezbędnych dla funkcjonowania wsi i rolnictwa opracowań, ekspertyz i opinii
 • konkurs „LAUR GOSPODARNOŚCI” dla gmin i organizacji pozarządowych w ramach obchodów jubileuszu XX – lecia powstania Fundacji

2009

 • uruchomienie programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich „Razem Możemy Więcej”
 • nawiązanie współpracy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
 • utworzenie przez Spółkę Poręczenia Kredytowe, lokalnych funduszy poręczeniowych we Włocławku, Grudziądzu i Radomsku

2008

 • wdrożenie programu przeciwdziałania społecznemu odrzuceniu, poprzez dotowanie hospicjów na terenach wiejskich
 • uruchomienie Programu YOUNGSTER – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ok. 80 gminach wiejskich
 • program dotacyjny „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji” we współpracy z Fundacją ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”

2007

 • realizacja programu stypendialnego dla uzdolnionej lecz niezamożnej młodzieży z terenów wiejskich we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • uruchomienie w 16 gminach pilotażowego programu dodatkowego wsparcia nauki języka angielskiego w gimnazjach wiejskich

2006

 • wdrożenie preferencyjnej linii kredytowej „Wiarygodny Partner” z poręczeniami funduszu poręczeniowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
 • uruchomienie Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich – we współpracy z Fundacją „Polska Wieś 2000”
 • uruchomienie programu udzielania dotacji ze środków Fundacji w postaci dopłat kapitałowych do kredytów zaciąganych ze środków własnych banków przez gminy na inwestycje w zakresie budowy dróg i ochrony zdrowia na terenach wiejskich
 • utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

2005

 • nawiązanie współpracy kredytowej z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
 • linia kredytowania inwestycji w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenach wiejskich (weterynaria)
 • utworzenie funduszu poręczeniowego (pierwszego, działającego wyłącznie na terenach wiejskich) „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o.
 • program udzielania stypendiów szkolnych dla uzdolnionej lecz ubogiej młodzieży z terenów wiejskich
 • „Projekty z Klasą dla Szkół Wiejskich”, realizowane w ramach Akademii „Szkoła z Klasą” we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Agorą S.A.

2004

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów w zakresie rozwoju niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptek na terenach wiejskich
 • linia kredytowania przedsięwzięć na terenach wiejskich w zakresie ochrony i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego

2003

 • nowa linia kredytowania przedsięwzięć w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich

2002

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów na tworzenie gminnych pracowni internetowych

2001

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • preferencyjne kredyty w zakresie agroturystyki
 • uruchomienie programu pomocy gminom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2001 r.

2000

 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę
 • nawiązanie współpracy kredytowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

1999

 • uruchomienie linii preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich

1998

 • zastąpienie dotacji w zakresie budowy dróg preferencyjnymi kredytami

1997

 • uruchomienie programu pomocy gminom poszkodowanym w wyniku powodzi w 1997 r.
 • umowa międzyrządowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, w którym Komisja Europejska potwierdziła, że jej dalsze bezpośrednie nadzorowanie i akceptowanie działań i decyzji Fundacji nie jest już potrzebne w związku z osiągnięciem wysokiego poziomu kompetencji Fundacji; strony zapewniły utrzymanie statusu Fundacji jako organizacji pozarządowej oraz charakteru i celów Fundacji

1996

 • uruchomienie dodatkowego dotowania ochrony zdrowia na wsi (ośrodki zdrowia), ochrony środowiska (składowiska odpadów) i fachowej prasy rolniczej
 • uruchomienie dotowania przydomowych oczyszczalni ścieków

1995

 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania oświaty wiejskiej

1994

 • wprowadzenie – z uwagi na trudną sytuację na wsi – ułatwień w spłatach inwestycyjnych kredytów rolniczych (obniżenie oprocentowania, prolongaty spłat)
 • uruchomienie programu dotacyjnego w zakresie budowy dróg gminnych

1993

 • utworzenie Banku Rolno – Przemysłowego (obecnie Rabobank Polska)
 • uruchomienie dotowania ze środków EFRWP gazyfikacji wiejskich obiektów użytku publicznego oraz innych dziedzin infrastruktury wiejskiej i warunków życia na wsi

1992

 • uruchomienie kolejnych programów dotacyjnych: w zakresie oświaty i doradztwa rolnego, ochrony zdrowia i ochrony środowiska na terenach wiejskich, oraz fachowej prasy rolniczej
 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania inwestycji gazyfikacji wsi

1991

 • dotacje na gazyfikację wsi
 • preferencyjne kredyty na inwestycje w zakresie telefonizacji wsi
 • uruchomienie kredytowania inwestycji na poprawę zaopatrzenia w wodę

1990

 • utworzenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund
 • pierwszy program dotacyjny w zakresie rozwoju telefonizacji na terenach wiejskich
 • linia kredytowania produkcyjnych inwestycji rolniczych
 • dotacje na zaopatrzenie wsi w wodę i kanalizację