Kontakt

Siedziba Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
NIP 118 01 31 708

Email
efrwp@efrwp.com.pl

Telefony
22 639 87 63

Kontakt dla samorządów i NGO oraz przedsiębiorców
pozyczki@efrwp.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Artur Góral
iod@efrwp.com.pl

Projekt ProLog
Magdalena Janiak
m.janiak@efrwp.com.pl

Zupełnie inaczej o przyrodzie
Monika Kruszyna
m.kruszyna@efrwp.com.pl

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich
Karolina Trudnowska
k.trudnowska@efrwp.com.pl

Aleksandra Lidzka
a.lidzka@efrwp.com.pl

Youngster
Artur Góral
a.goral@efrwp.com.pl

Projekty i wydarzenia kulturalne w CWM Grodno k. Międzyzdrojów
Anna Balazs
anna.balazs@efrwp.com.pl
kom. 665 255 955