Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria Dyskusja w siedzibie EFRWP, dotycząca polskiego rolnictwa na tle innych krajów UE

11.01.2012

Dyskusja w siedzibie EFRWP, dotycząca polskiego rolnictwa na tle innych krajów UE

Dyskusja odbyła się w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dotyczyła sytuacji polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian WPR po 2013 roku i ich konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poruszono również kwestię przyszłości polskiego systemu ubezpieczenia społecznego rolników i możliwych wariantów jego reformy.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, eksperci z zakresu ubezpieczeń społecznych, eksperci z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, a także przedstawiciele i eksperci zrzeszeni w Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP.