Pomagamy osobom autystycznym w województwie kujawsko-pomorskim

07/11/13 Aktualności

5 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyła się konferencja inaugurująca program „Zrozumieć Autyzm” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Adresatami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, poradni, a także osoby aktywnie wspierające i podejmujące działania na rzecz osób z  autyzmem.

Konferencja została poprzedzona uroczystym podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Dariuszem Kurzawą, Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Małgorzatą Rybicką, Przewodniczącą SPOA oraz Krzysztofem Lipińskim, Zastępcą Dyrektora Generalnego EFRWP. Strony zawierając porozumienie zadeklarowały współpracę w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” w woj. kujawsko-pomorskim.

 /></a> <a class= /></a> <a class= /></a></p>
<p><a class= /> </a><a class= /> </a><a class= /></a></p>
<p><a class= /></a> <a class= /></a></p>
<p> Spotkanie rozpoczęło się panelem pt. „Autyzm – inne widzenie świata” przygotowanym przez przedstawicieli SPOA, którzy opowiedzieli, m.in. o  działalności Stowarzyszenia. Prelegenci przybliżyli również problemy rodzin wychowujących dzieci dotknięte autyzmem oraz rezultaty stosowania terapii behawioralnej. W drugiej części konferencji zaprezentowano sytuację osób autystycznych mieszkających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę zwrócono na stan opieki instytucjonalnej i problematykę określania potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W podsumowaniu wystąpienia przedstawiono propozycje rozwiązań systemowych oraz projekty badań pozwalających mierzyć skalę problemu.</p>
<p> Uczestnicy konferencji poznali także zakres całego programu „Zrozumieć Autyzm” oraz działania, których realizacja planowana jest w województwie kujawsko-pomorskim. Jako pierwsze będą zorganizowane m.in. szkolenia dla oraz osób, które bezpośrednio stykają się z tą chorobą na gruncie zawodowym, np. lekarzy i nauczycieli. <strong>Najbliższe odbędzie się w dniach 22-24 listopada br. w Świeciu.</strong></p>
<p> Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim prelegenci podkreślili również istotną rolę samorządów i organizacji pozarządowych, które powinny zaangażować się w zapewnienie specjalistycznej edukacji osobom autystycznym w wieku szkolnym oraz w aktywizację społeczną i zawodową osób dorosłych.</p>
<p> Kujawsko-pomorskie to kolejne województwo po pomorskim, które zostało objęte programem „Zrozumieć Autyzm”. <strong>Patronat honorowy nad realizacją programu w woj. kujawsko-pomorskim objął Marszałek Województwa, Piotr Całbecki.</strong></p>
<p> Więcej informacji o programie <strong><a href=„Zrozumieć Autyzm”