Aktualności

Raporty i analizy

Europejskie Forum Rolnicze
Sieć Liderek Wiejskich - kurs dla liderek wiejskich
Prolog - nauczanie przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem programowania i klocków LEGO
Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich - badania dot. przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie