Aktualności

Raporty i analizy

Europejskie Forum Rolnicze
ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów - szkolenia dla kobiet z terenów wiejskich
Youngster - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży z terenów wiejskich
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich - badania dot. przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.