Prezentacja najnowszego raportu Fundacji: Przemiany strukturalne rolnictwa

17/10/14 Aktualności

1 maja 2016 roku przestaną obowiązywać ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w Polsce przez obcokrajowców. Budzi to obawy o masowy wykup polskich gruntów rolnych przez nabywców z niektórych państw Unii Europejskiej, w których ceny gruntów rolnych przekraczają kilkakrotnie ceny w Polsce. Dysproporcje w cenie gruntów rolnych występujące pomiędzy Polską a takimi krajami, jak Niemcy czy Holandia, generują jednocześnie pokusę spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez podmioty, które nie zajmują się działalnością rolniczą. Obawom tym towarzyszy jednocześnie dość powszechna krytyka obecnego systemu gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.

Wszystko to razem skłoniło Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej do przygotowania raportu „Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski”, którego prezentacja odbyła się 17 października. Spotkanie poprowadzone przez dra inż. Andrzeja Zadurę, dra Janusza Rowińskiego, ministra Adama Tańskiego oraz Prezesa Fundacji EFRWP Marka Zagórskiego, zakończyło się debatą z udziałem zaproszonych gości.

Raport może stanowić podstawę do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji nt. możliwości oraz skutków wprowadzenia proponowanych zmian w zakresie obrotu gruntami rolnymi w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, która dostępna jest tutaj.