Kto chodzi na wybory na wsi? Nowy raport EFRWP

04/11/14 Aktualności

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, nasza Fundacja przygotowała raport prezentujący aktywność wyborczą mieszkańców wsi pt. „Aktywność wyborcza polskiej wsi. Przeszłość kształtuje teraźniejszość”. Publikacja opisuje czynniki historyczne i geopolityczne, które miały i mają wpływ na zróżnicowanie postaw wyborczych wśród mieszkańców wsi. Jak wynika z opracowania, najwyższa frekwencja wyborcza niezmiennie występuje w województach: wielkopolskim, śląskim, pomorskim, małopolskim i podkarpackim, a mieszkańcy wsi najczęściej chodzą na wybory samorzadowe – w porównianiu z wyborami np. do Europarlamentu, są one zdecydowanie im bliższe i ważniejsze.

Według przeprowadzonych badań, przyczyn niechętnej postawy mieszkańców wsi wobec wyborów, można upatrywać w braku zainteresowania polityką czy braku odpowiednich kandydatów. Mieszkańcy o nieugruntowanych i niesprecyzowanych sympatiach politycznych, częściej przejawiają bierność wyborczą.

Pełen raport jest dostępny tutaj.

Raport został przygotowany pod redakcją Marcina Palade. Opracowanie zawiera opis badania jakościowego, przeprowadzonego przez ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o.w lipcu 2014. Badanie obejmowało 16 rozmów indywidualnych z mieszkańcami różnych regionów Polski.