Nabór wniosków do XIX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

21/09/16 Aktualności

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór wniosków do XIX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i  oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę.


Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski od 3 do 24 października br.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Program umożliwia spłatę zobowiązania w ciągu 5 lat, włączając w to 12 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Pożyczka może służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy