Młodzież z Polski i Węgier zbada, czy powiedzenie „Polak – Węgier, dwa bratanki” jest nadal aktualne

03/10/16 Aktualności

Młodzież z polskich i węgierskich szkół, która bierze udział w projekcie „Droga ku wolności” rozpoczęła kolejny etap swojej przygody z poznawaniem najnowszej historii Polski i Węgier. W ramach rozszerzonych lekcji historii, prowadzonych w swoich szkołach, uczniowie przeprowadzą diagnozę społeczną oraz sprawdzą, czy istnieją kulturowe powiązania między dwoma narodami.

Badanie zostanie przeprowadzone metodą indywidualnych wywiadów wśród trzech pokoleń mieszkańców Węgier: rówieśników uczniów, ich rodziców oraz dziadków. Będzie ono podstawą do opracowania raportu podsumowującego wyniki diagnoz społecznych prowadzonych we wszystkich środowiskach. Raport zostanie przygotowany przez panią Ewę Nowicką-Rusek – wybitną profesor antropologii społecznej. Wspólne wyniki badań będą jednocześnie podstawą do zaplanowania kolejnych polsko-węgierskich projektów.

„Droga ku wolności” to kontynuacja pilotażowej edycji projektu, zrealizowana przez naszą Fundację w 2015 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce.

Więcej informacji o współpracy ministerstw: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/huwww.msz.gov.pl #polhun

 width=