Harmonogram Samorządowego Programu Pożyczkowego na 2017 rok

18/01/17 Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z terminami kolejnych edycji konkursu wniosków w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego w 2017 roku.

Samorządowy Program Pożyczkowy to linia pożyczkowa przeznaczona dla samorządów gminnych i powiatowych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich, takich jak budowa i modernizacja placówek oświatowych, budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych, budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energi.

Szczegóły: Harmogram 2017

Więcej o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy