Konkurs ,,Innowacyjny Rolnik’’

18/02/18 Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Innowacyjny Rolnik”, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze wspólnie z naszą Fundacją. Konkurs jest skierowany do wszystkich rolników, którzy wprowadzili w swoim gospodarstwie innowacyjne rozwiązania w czterech kategoriach:

1. Rolniczy handel detaliczny

 • wykorzystanie surowców, produkowanych we własnym gospodarstwie lub pochodzących od lokalnych dostawców;
 • przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych podczas przetwórstwa;
 • przestrzeganie wymogów obowiązujących rolników przy produkcji rolnej, jeśli zajmuje się również produkcją surowców;
 • korzystanie ze środków UE, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

2. Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne

 • uprawa, produkcja podstawowych surowców rolniczych sprzedawanych gościom we własnym zakresie zakresie (owoce, warzywa, jaja) lub od lokalnych producentów;
 • nowatorskie wykorzystanie tradycji w przygotowaniu potraw;
 • zachowanie i nowatorskie wykorzystanie tradycyjnej architektury w obiekcie, kultywowanie lokalnych tradycji;
 • sposób reklamowania własnych usług, docieranie do szerokiej rzeszy klientów;
 • korzystanie ze środków UE, przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

3. Innowacyjne gospodarstwo rodzinne

 • wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną;
 • poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia;
 • inwestycje pozwalające zwiększyć przychód lub zmniejszyć koszty działalności, korzystanie ze środków UE;
 • możliwe do oceny efekty ekonomiczne;
 • ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • estetyka obejścia.

4. Innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi (pozarolnicza działalność gospodarcza)

 • liczba zatrudnionych pracowników, stopień wykorzystania lokalnego potencjału, innowacyjność przedsięwzięcia;
 • działalność na rzecz ochrony środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • okres funkcjonowania na rynku, zasięg terytorialny działalności;
 • współpraca z lokalnymi podmiotami.

Zgłoszenie są przyjmowane do 5 marca 2018 roku za pośrednictwem strony konkursu: www.innowacyjnyrolnik.pl