ProgramujeMY kielecki – szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych i instytucji kultury

25/09/18 Aktualności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak odnaleźć się w cyfrowym świecie? Warsztaty dla pracowników instytucji kultury” realizowanym w ramach projektu „ProgramujeMY kielecki”. Szkolenie jest skierowane do pracowników bibliotek publicznych i instytucji kultury z terenu powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego, kieleckiego, skarżysko-kamiennego oraz koneckiego.

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową pozwolą uczestnikom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia filmów, publikacji internetowych czy tworzenia niezwykle popularnych teraz e-książeczek i komiksów. Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

  • Warsztat efektywnej komunikacji interpersonalnej
  • Cyfrowa obecność – nowoczesne media komunikacyjne (facebook, twitter)
  • Moja własna strona w Internecie
  • Narzędzia Web 2.0 rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży
  • Robot w bibliotece/instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się w terminach (do wyboru): 15-17.10.2018 lub 17-19.10.2018 w Hotelu Senator (ul. Bankowa 7, 27-200 Starachowice).

Aby wziąć w nim udział należy przesłać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na adres: m.janiak@efrwp.com.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do 04.10.2018 – decyduje data wpływu, a kwalifikacja na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.