Inauguracja szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich

01/08/19 Aktualności

 width=
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W dn. 31 lipca w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla KGW w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Bierze w niej udział ok. 420 członków KGW ze 119 kół z siedmiu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Jednodniowe szkolenia będą prowadzone do końca sierpnia w każdym z regionów.

Podczas warsztatów przedstawiciele kół poznają nie tylko praktyczne zagadnienia związane z bieżącą działalnością KGW, ale także mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów czy zasad uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Koła zostaną również zapoznane z zasadami sprzedaży produktów własnych, możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych czy sposobami promocji oraz rozwoju swojej działalności.

W ramach operacji powstanie również praktyczny poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich rozszerzający tematykę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszonych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach gastronomicznych w swoich regionach.


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.