„ProgramujeMY kielecki” – znamy laureatów drugiej edycji konkursu na scenariusz zajęć lekcyjnych

07/08/19 Aktualności

Przedstawiamy finalistów drugiego konkursu na opracowanie autorskiego scenariusza zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zestawu klocków LEGO WeDo oraz przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza w klasach 1-3 szkoły podstawowej w ramach programu „ProgramujeMY kielecki”. Konkurs był adresowany do nauczycieli biorących udział w projekcie.

Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów:

  • Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie za zajęcia pn. „Siła odśrodkowa. KARUZELA.” autorstwa Magdaleny Cybulskiej
  • Szkoła Podstawowa w Górnikach za zajęcia pn. „Statek kosmiczny” autorstwa Sławomira Staciwy, Anny Pytlos oraz Małgorzaty Zielińskiej

Wśród kryteriów znalazły się: wartość merytoryczna i metodyczna poszczególnych elementów pracy, stopień i sposób wykorzystania klocków LEGO WeDo do realizacji zajęć z zakresu podstawy programowej w nauczaniu wczesnoszkolnym, w tym spójność elementów programu z realizowanymi treściami programu nauczania w zakresie różnych edukacji (przyroda, matematyka itp.) oraz stopień zaawansowania wykorzystanych w niej multimediów.

Nagrodzone scenariusze zajęć dostępne są tutaj: MATERIAŁY DYDAKTYCZNE