KGW z Warmii i Mazur oraz Mazowsza już po szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”

29/08/19 Aktualności

 width=
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Pod koniec sierpnia odbyły się ostatnie szkolenia dla KGW realizowane przez naszą Fundację wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

W dn. 26 sierpnia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie spotkali się przedstawiciele 18 Kół Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego, z miejscowości: Sampława, Naprom, Mszanów, Brodów, Frygnowo, Żugienie-Wyrębiska, Rentyny, Małe Łęcko, Lelkowo, Nowe Monasterzysko, Szczepanki, Borzymy, Wójtowo, Mielno, Łabędnik, Szwałk oraz Stare Juchy. Galeria zdjęć z wydarzenia: SZKOLENIE DLA KGW Z WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Ostatnie szkolenie w ramach operacji odbyło się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. Wzięło w nim udział 16 mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich, działających w miejscowościach: Rycharcice, Rudki, Żuromin, Stary Kłębów, Grudusko, Dąbrówka Stara, Wilhelmów, Bulkowo, Rogienice, Sękocin, Cekanów, Wiksin, Łysaków, Jacków Włościański, Ławy oraz Równe. Galeria zdjęć z wydarzenia: SZKOLENIE DLA KGW Z WOJ. MAZOWIECKIEGO

Operacja „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich” jest realizowana od lipca do października 2019 roku. Bierze w niej udział ok. 420 przedstawicieli KGW z blisko 120 kół z siedmiu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. W ramach operacji członkowie KGW wzięli udział w jednodniowych szkoleniach z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów, zasad uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych czy promocji i finansowania. Na potrzeby operacji powstał również praktyczny poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich rozszerzający tematykę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszonych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach gastronomicznych w swoich regionach.


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.