Rekrutacja do 3. edycji projektu „Ferie z ekonomią”

25/11/19 Aktualności

Już po raz 3. zapraszamy uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich oraz nauczycieli z tych szkół, do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”.

Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież ma szansę poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną, a w konsekwencji nabrać pewności siebie i przygotować się do podejmowania odważnych wyborów, związanych z ich przyszłą edukacją oraz pracą zawodową. Sprzyja temu atrakcyjna formuła projektu, która obejmuje m.in. gry i zabawy ekonomiczne, współpracę w grupie, wizytę w banku i u lokalnego przedsiębiorcy, a także elementy rywalizacji, m.in. liczne quizy i konkursy, indywidulane i grupowe. Zajęcia realizowane w ramach projektu są prowadzone przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunków ekonomicznych.

Ważnym elementem projektu jest również szkolenie dla prowadzących, poprzedzające zajęcia projektowe w szkołach. W trakcie szkolenia poznają oni założenia projektu oraz narzędzia i metody pracy z uczniami. Szkolenie odbędzie się w dniach 3-5 stycznia 2020 roku w Warszawie.

Rekrutacja do projektu trwa od 27 listopada do 9 grudnia 2019 roku. Szczegóły tutaj: REKRUTACJA SZKÓŁ oraz REKRUTACJA STUDENTÓW