Rozpoczyna się nabór do XXVII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Maksymalna kwota pożyczki została zwiększona do 1,5 mln zł

09/09/20 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach XXVII edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego będzie można składać w terminie od 5 do 26 października 2020 r.

Począwszy od tej edycji maksymalna kwota pożyczki, o jaką może ubiegać się wnioskodawca, została zwiększona z 1 mln do 1,5 mln zł.

Pozostałe uwarunkowania regulaminu nie uległy zmianie: pożyczkę można zaciągnąć na okres do 5 lat (w tym do 12 miesięcy karencji), a jej oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z pożyczki można finansować 100% kosztów inwestycji brutto.

W XXVII edycji SPP dostępna pula środków finansowych wynosi 10 mln zł.

Więcej informacji o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy