Webinar „Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne” – 26 marca o godz. 14:30

22/03/21 Aktualności

Zasoby wodne i właściwe gospodarowanie wodą na terenach wiejskich to coraz częściej warunek wysokiego poziomu produkcji rolnej. Susze i powodzie skutkują nie tylko obniżeniem plonów roślin uprawnych i pogorszeniem wartości paszowej uprawy dla zwierząt gospodarskich, ale również zwiększają zagrożenie występowaniem chorób zwierząt, chwastów i szkodników roślin uprawnych.

W ramach wydarzenia EU Agro-Trade Platform zapraszamy do udziału w wirtualnej dyskusji nt. aktualnej sytuacji dt. gospodarowania wodą na terenach wiejskich.

Jakie perspektywy ma przed sobą polskie rolnictwo w kontekście dostępu do zasobów wodnych, obserwowanych zmian klimatu, wzrostu roli działań związanych z ochroną przyrody, konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmian strukturalnych gospodarstw rolnych i wielofunkcyjności obszarów wiejskich? Jak na produkcję rolną wpływają ekstremalne zjawiska pogodowe – susze i powodzie? Czy Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania wodą na potrzeby rolnicze?

Do udziału w webinarze „Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne” zostali zaproszeni: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inmaculada Bravo Domínguez z Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia Hiszpanii, Chris Carson – Doradca ds. rolnictwa w Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli, Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, dr inż. Tomasz Szymczak – ekspert Pracowni Gospodarki Wodnej HYDROSFERA, Matusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dr Bruno Molle – Dyrektor platformy badawczej ds. nawadniania Francuskiego Państwowego Instytutu Rolnictwa, Żywienia i Środowiska (INRAE) oraz Dolf Kern – Doradca Niderlandzkiego Programu Delta ds. suszy.

Webinar poprowadzi Maria Sikorska, dziennikarka TV Polsat.

Webinar odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 14:30. Aktywny udział w dyskusji jest możliwy tylko dla użytkowników zarejestrowanych na platformie EU Agro-Trade.

Partnerzy strategiczni: EIT Food, KWS, BASF Polska, ANWIL, ENERGA, ORLEN Paliwa, ORLEN Oil, AGRO Ubezpieczenia, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Smakuje

Partnerzy: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., 365FarmNet

Główni patroni medialni: Tygodnik Poradnik Rolniczy, Top AGRAR Polska

Patroni medialni: Agropolska.pl, Przedsiębiorca Rolny, Z klimatem i z pasją, Ppr.pl


 width=