Startuje nabór do pilotażowego programu „ProLog”

18/01/22 Aktualności

18 stycznia ruszamy z rekrutacją do nowego projektu „ProLog”. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli matematyki, informatyki i przyrody oraz uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich i  gmin miejsko-wiejskich w województwie łódzkim (szkoły publiczne i niepubliczne).

„ProLog” to nowy, pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Udział w nim umożliwi pedagogom pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI.

Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje m.in. opracowanie scenariuszy zajęć wykorzystujących naukę programowania i robotykę, warsztaty dla nauczycieli, wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online.

Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiony zostanie program grywalizacji. Co miesiąc będzie ogłaszane zadanie konkursowe, a szkoła która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w całym programie otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

Rekrutacja do „ProLogu” prowadzona jest w terminie od 18 do 31 stycznia 2022 roku, natomiast projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku szkolnego, tj. do dnia 24 czerwca br.

Do projektu mogą zgłaszać się zespoły projektowe składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia w tej samej klasie z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda. Do „ProLogu” zakwalifikowana zostanie jedna szkoła podstawowa z danej gminy. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

Materiały do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie

ProLog_zal_1_Szczegółowy opis projektu.pdf

ProLog_zal_2_Formularz zgłoszeniowy

ProLog_zal_3_Informacja o nauczycielach i o klasie

Zapraszamy do zgłaszania się!