Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Programy edukacyjne Leśna Akademia Sportu

Leśna Akademia Sportu

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej i leśnej.

 

Projekt, w tegorocznej edycji, polegać będzie na realizacji jednodniowych, profesjonalnych treningów dla uczniów 10 szkół podstawowych (uczniowie klas IV-VI) z woj. zachodniopomorskiego.

 

Aby zakwalifikować się do projektu szkoła zobowiązana jest do przygotowania propozycji lekcji wychowania fizycznego w kompleksie leśnym i przesłanie jej – wraz z reportażem z przeprowadzonej lekcji z uczniami oraz formularzem zgłoszeniowym – za pośrednictwem gminy do Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie min. 50 uczniów. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wytypuje 10 najciekawszych propozycji wg kryteriów:

 

  • poprawność metodyczno-merytoryczna,
  • fachowość,
  • stopień zaangażowania uczniów,
  • innowacyjność w doborze środków i metod,
  • dostosowanie do potrzeb odbiorcy.

 

Z każdą gminą, na terenie której znajduje się zakwalifikowana szkoła, zostanie podpisana umowa o współpracy na realizację projektu.

 

W ramach projektu, w zakwalifikowanej szkole, przeprowadzone zostaną jednodniowe treningi. Treningi poprowadzą wybitni sportowcy lekkoatletyczni. Zajęcia będą polegały na szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych (tzn. tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach, bieg sztafetowy), połączonych z quizem wiedzy o sporcie. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć, który po ich zakończeniu pozostanie do dyspozycji szkoły. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzyma dyplom ukończenia treningu oraz poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. Dodatkowo z przesłanych przez szkoły propozycji lekcji wychowania fizycznego w kompleksie leśnym, zostanie wydana publikacja on-line w postaci zestawu scenariuszy zajęć wychowania fizycznego.

 

Terminy treningów ze sportowcami będą indywidualnie ustalane z zakwalifikowanymi szkołami.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zobacz także