Szkolenie metodyczne dla nauczycieli i studentów – Na własne konto

06/12/16 Aktualności

W dn. 2-4 grudnia br. w Warszawie odbyło się trzydniowe szkolenie dla nauczycieli i studentów biorących udział w tegorocznej edycji projektu „Na własne konto”. Dzięki niemu w czasie ferii zimowych ponad 700 gimnazjalistów z całego kraju weźmie udział w dodatkowych zajęciach o tematyce ekonomicznej.

W tegorocznej edycji bierze udział 35 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. W styczniu rozpoczną się zajęcia w szkołach. Podczas gier i zabaw gimnazjaliści poznają narzędzia finansowe i mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw. Odwiedzą również siedzibę banku oraz lokalnego przedsiębiorcę. Na zakończenie uczniowie przygotują projekt modelu biznesowego firmy, którą mogliby w bliższej lub dalszej przyszłości założyć.

Efektem udziału w programie będzie wykształcenie wśród uczestników postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej. W szerszym ujęciu realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, a młodzieżą mieszkającą w dużych aglomeracjach miejskich.