Projekt Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska wkracza w kolejny etap

13/12/16 Aktualności

Do projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” dołączyło 14 inicjatyw realizowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich. Jest to efekt pozytywnej oceny kolejnego wniosku Fundacji oraz podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tej okazji Fundacja zorganizowała specjalne szkolenie, podczas którego uczestnicy projektu poznali jego najważniejsze założenie i wymogi formalne.

Obecnie w ramach lokalnych inicjatyw na rzecz środowiska realizowanych jest 25 różnych przedsięwzięć w 25 gminach na terenie Polski. Ich wspólnym celem jest poprawa stanu środowiska, stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w realizację inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Druga edycja projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II” będzie realizowana w 2017 roku.

Więcej o projekcie można znaleźć tutaj: Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

 width=