Nabór do kolejnej edycji SPP

28/01/13 Aktualności

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór wniosków do VIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę.

Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski
od 7 do 27 lutego br.

Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 000 000 złotych. Oprocentowanie pożyczek, wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 4,59%.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków w zakładce: Samorządowy Program Pożyczkowy