Rada Programowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

20/03/13 Aktualności

Podczas konferencji w Jasionce, która odbyła się 16 marca br., została oficjalnie powołana Rada Programowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W jej skład weszli:

prof. dr hab. Jerzy Buzek
prof. dr hab. Marek Kłodziński
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
dr hab. Aleksander Hall
Ireneusz Niewiarowski
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
prof. dr hab. Walenty Poczta
prof. dr hab. Witold Orłowski
dr Stanisław Kluza

Rada Programowa EFRWP będzie organem opiniodawczo-doradczym. Została powołana na potrzeby pełnej i efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji. Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem merytorycznym, doradztwo i wyrażanie opinii na temat nowych kierunków działalności, inicjowanie i proponowanie nowych kierunków rozwoju, programów czy metod działania, a także realizacja analiz i raportów.