Zapraszamy na konferencję Wieś Polska – Wieś Innowacyjna

03/10/13 Aktualności

EFRWP oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zapraszają na konferencję „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”. Spotkanie odbędzie się 8 października 2013 roku, w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Konferencja jest kontynuacją działań mających na celu wspieranie rozwoju polskiej wsi. Poruszone zostaną zagadnienia istotne dla terenów wiejskich: cyfryzacja oraz odnawialne źródła energii, a w szczególności idea prosumenckości. Głos zabiorą przedstawiciele m. in.: EFRWP, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Wydziału Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii.

W celu rejestracji oraz zapoznania się z informacjami o konferencji zapraszamy na stronę :
www.konferencja.kss.org.pl

Cykl konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” ma  zadanie promować innowacyjne działania, które wpływają na rozwój wiejskich społeczności lokalnych, m.in. poprzez wskazywanie dobrych praktyk.

Więcej informacji znajduje się w Programie Konferencji.