Propozycja zmian regulacji prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych

14/01/14 Aktualności

Nasza Fundacja opracowała propozycję zmian legislacyjnych, ułatwiających prowadzenie przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Celem proponowanych zmian jest:

  • uporządkowanie formalnego statusu tej działalności;
  • stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji zarówno pod kątem podatkowym, jak i  sanitarno-weterynaryjnym;
  • poszerzenie jej zakresu.

Sugerujemy rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do tego drobnego przetwórstwa, mieszczącego się w poszerzonej definicji działalności rolniczej.

Ponadto proponujemy, aby tak zdefiniowaną poszerzoną działalność rolniczą określać terminem „produkcja powiązana”, który oznacza przetwarzanie na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we  własnym gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego.

Powyższa koncepcja zostanie wkrótce zaprezentowana w Sejmie, jako projekt nowej ustawy przez Klub Parlamentarny PSL.

Równolegle podjęte zostały prace nad przygotowaniem pierwszego tzw. poradnika dobrych praktyk (w zakresie produkcji serów w przydomowej przetwórni), który ma umożliwić stosowanie odrębnej procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę przez Inspekcję Weterynaryjną. Na bazie tego pierwszego poradnika, zamierzamy opracować tzw. poradnik bazowy, który ułatwi opracowywanie procedur sanitarnych i  weterynaryjnych dla produkcji kolejnych produktów (w tym także produktów pochodzenia roślinnego).

Nad koncepcją uporządkowania tego zagadnienia współpracujemy z  przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Małopolskiej Izby Rolniczej, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku Województw RP. W pierwszym posiedzeniu zespołu powołanego z grona przedstawicieli w/w instytucji brała udział także Pani Poseł Dorota Niedziela, Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmian w przepisach, regulujących działalność rolników polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z  własnej uprawy lub hodowli na małą skalę.