Nabór do programu „Youngster” na rok szkolny 2014/15

28/03/14 Aktualności

Ogłaszamy nabór do VIII edycji programu „Youngster, która będzie realizowana w roku szkolnym 2014/15. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą zgłaszać chęć udziału, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ.

Deklarację wraz INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU (załącznik nr 2 do Umowy), należy przesłać na adres:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: REKRUTACJA DO PROGRAMU YOUNGSTER

Zgłoszenia można przesyłać jedynie pocztą tradycyjną. Zgłoszenia przesłane e-mailem i faxem nie będą brane pod uwagę.

Na zgłoszenia do nowej edycji czekamy do 9 kwietnia 2014 r. Do udziału w programie będziemy mogli zaprosić maksymalnie 30 szkół, dlatego o przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz poprawne wypełnienie dokumentów.

Zapraszamy do udziału!

Materiały do pobrania:

*Wzór umowy może ulec zmianie.

Więcej informacji o programie Youngster oraz zasadach naboru znajduje się tutaj.