II edycja „Na Własne Konto” już za nami – czas na podsumowanie

11/08/14 Aktualności

Oficjalnie podsumowaliśmy II edycję programu „Na Własne Konto”. Niezwykle cieszy nas fakt, że już po raz drugi został on wysoko oceniony przez uczestników – gimnazjalistów, nauczycieli i studentów, zarówno pod względem zdobytej wiedzy, jaki i organizacyjnym.

W tegorocznej edycji udział wzięło: 183 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, 3422 uczniów, 184 nauczycieli oraz 132 studentów. Jak pokazują wyniki testu przeprowadzonego na początku i na zakończenie zajęć w czasie ferii zimowych, jednym z efektów projektu jest przyrost wiedzy uczniów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości sięgający aż 31,5 proc. Ponadto uczestnicy programu zadeklarowali wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym, poza projektem.

Według opinii nauczycieli, dzięki dobrze przygotowanym materiałom dydaktycznym, zakresowi tematycznemu oraz przyjętym metodom, odbiór projektu przez uczniów był bardzo pozytywny, a zdobyta wiedza pozwoli im podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne w codziennych sytuacjach. Aż 87,6 proc. ankietowanych nauczycieli uznało, że stopień satysfakcji uczniów z zrealizowanych w ramach dwóch etapów zajęć jest wysoki!

Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w ramach projektu będą służyły im  w życiu codziennym, zarówno rodzinnym, zawodowym, jak i społecznym.

Więcej informacji o efektach programu znajduje się tutaj.