IX edycja Programu Youngster rozpoczęta!

20/08/15 Aktualności

Zakończyliśmy trzydniowe warsztaty metodyczne przygotowujące nauczycieli do kolejnej edycji Programu Youngster. Na pedagogów czekały zajęcia merytoryczne, wykłady i warsztaty kreatywne prowadzone przez doświadczonych trenerów. Nauczyciele zostali wprowadzeni w założenia inicjatywy Youngster, poznali koncepcję opartą na zasadzie „brak kija – tylko marchewka” i dowiedzieli się o niestandardowych metodach nauczania. Na nauczycieli czekały również sesje znakomitych ekspertów: dr Marzeny Żylińskiej, prof. Jacka Pyżalskiego oraz prof. Doroty Turskiej. Szkolenie było także świetną okazją do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku nie zabrakło uroczystego podsumowania minionej edycji, które umilił koncert uczestników programu „Jazzmania”.

Mamy nadzieję, że sesje zaproponowane podczas tegorocznej konferencji będą dla nauczycieli inspiracją i motywacją do pełnego zaangażowania w pracę z uczniami w nadchodzącym roku szkolnym.