Konferencja „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

03/06/16 Aktualności

25 czerwca w CWM Grodno odbędzie się konferencja Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE„.


Wydarzenie będzie istotnym głosem w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące wsparcia obywateli w samodzielnym pozyskiwaniu energii, omówione będą finansowe i techniczne instrumenty wspomagania rozwoju mikroźródeł OZE. Paneliści wskażą perspektywy budowy sektora energii odnawialnej i pożądane kierunki rozwoju polityki prosumenckiej w ujęciu krajowym i przy współpracy z administracją UE.

Swój udział w konferencji potwierdził Pan Franz Fischler – Komisarz KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 1995-2004, Pan Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, Premier Rządu (1997-2001), Pani Agnieszka Kaźmierczak – Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Energii w KE oraz Pan Christian Ehler – Europoseł, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy również m.in. Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, Pana Łukasza Hołubowskiego – Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Pana Stanisława Kluzę – Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu BOŚ SA oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa NIK.

Uczestnikami konferencji będą urzędnicy Unii Europejskiej (w tym z Parlamentu i Komisji UE zajmujący się energetyką, rolnictwem i rozwojem regionalnym), przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszarów wiejskich (kilkudziesięciu wójtów i burmistrzów), przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji wspierających rozwój energii odnawialnej w kraju.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Parnterami są:

Fundacja Konrada Adenauera

Agencja Rynku Rolnego

Bank Ochrony Środowiska SA