Youngster otrzymał statuetkę European Language Label

20/09/16 Aktualności

Program edukacyjny Youngster został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label – europejskim znakiem jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce konkurs ELL prowadzony jest od 15 lat przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tegorocznej edycji konkursu jednym z laureatów jest Youngster – program nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauki języków. Program jest realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) i wydawnictwo Macmillan Polska.

Podstawowymi założeniami dydaktycznymi programu Youngster są:

· formuła „all carrot, no stick” – młodzież uczy się przez zabawę – bez odpytywania, klasówek, ocen i stresu z nimi związanego,
· małe, maksymalnie 15 osobowe grupy, które ułatwiają komunikację i przyswajanie wiedzy,
· 90 godzin lekcyjnych w roku szkolnym, co przekłada się na 3 godziny dodatkowych zajęć językowych w tygodniu.

Efektem programu jest poprawa kompetencji językowych młodzieży, co skutkuje wyższymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. Dobre rezultaty wpływają z kolei na wzrost poczucia własnej wartości i  pewności siebie, rzutując niejednokrotnie na ich decyzje dotyczące dalszej edukacji oraz w dłuższej perspektywie zmiany ich postaw życiowych.

W tym roku szkolnym realizowana jest 10. edycja programu Youngster. Do tej pory skorzystało z niego ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z  całej Polski. Beneficjentami programu jest także ponad 400 nauczycieli, objętych kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. corocznymi szkoleniami metodycznymi.