Konferencja naukowa pt. „Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989 – 2016″

23/06/17 Aktualności

19 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989 – 2016″.

W ramach poszczególnych paneli tematycznych problematyka przemian zachodzących w wykorzystywaniu ziemi rolniczej w Polsce została omówiona z dwóch punktów widzenia – naukowego oraz praktycznego.

W spotkaniu i panelach dyskusyjnych wzięli udział naukowcy zainteresowani tematyką z różnych ośrodków naukowych, m.in. prof. Jerzy Wilkin, prof. Renata Marks-Bielska, dr Tomasz Lonc, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jego poprzednicy: Leszek Świętochowski, Tomasz Nawrocki, Stanisław Kowalczyk i Adam Tański, członek kapituły naszej Fundacji oraz Izby Rolnicze (rolnicy), związki branżowe i zawodowe, parlamentarzyści i przedstawiciele mediów.

Konferencja, będąca kolejną w ramach cyklu „Debaty o rozwoju wsi”, została zorganizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z naszą Fundacją.