Ostatnie seminarium dla serowarów

06/10/17 Aktualności

 width=


Miło nam poinformować, że zakończyliśmy cykl spotkań dla przetwórców mleka, producentów rolnych, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych. Ostatnie seminarium odbyło się 5 października 2017 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W ramach seminariów realizowanych w ramach projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”, przetwórcy mleka mieli okazję zapoznać się z „Poradnikiem Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” oraz wziąć udział w prelekcjach nt. jego stosowania oraz dobrych praktyk w prowadzeniu farmerskiej serowarni.

W cyklu składającym się z 5 seminariów, które realizowane były w 5 województwach od 15 września br., wzięło udział 190 producentów rolnych, doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje nt. operacji znajdują się na stronie EFRWP/O operacji – oraz stronie operacji: www.serowarzyrodzinni.pl

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 width=