Wyniki głosowania na najlepszą inicjatywę w 2017 roku

21/12/17 Aktualności

Dziękujemy za udział w głosowaniu na najciekawszą inicjatywę realizowaną w ramach II edycji projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”.

Miło nam ogłosić, że laureatem głosowania została inicjatywa nr 2. „Młyński staw”, Boćki (gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie) zrealizowana przez grupę mieszkańców miejscowości Boćki, której trzon stanowią wędkarze z miejscowego Koła PZW.

Do autorów wyróżnionego projektu trafi nagroda pieniężna, którą będzie można przeznaczyć na kontynuację swojego pomysłu lub też stworzenie nowego, podobnego do inicjatywy zrealizowanej w ramach projektu w 2017 roku.

Jednocześnie Komisja Konkursowa, która czuwała nad przebiegiem głosowania, zgodnie z § 3 pkt. 7 regulaminu konkursu, podjęła decyzję, że inicjatywa nr 4 oraz inicjatywa nr 9 nie zostaną sklasyfikowane w konkursie.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

 width=