Za nami III. Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”

15/10/18 Aktualności

W dn. 11-12 października w CWM Grodno k. Międzyzdrojów odbyła się III. Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. Głównym tematem tegorocznej edycji był „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”.

O tym, jaka jest skala problemu smogu na polskiej wsi oraz jakie działania należy podjąć, aby poprawić jakość powietrza na terenach wiejskich, dyskutowali uczestnicy panelu pn. „Program <<Czyste Powietrze>>oraz inne narzędzia wykorzystywane w walce ze smogiem na terenach wiejskich”, który otworzył tegoroczną edycję konferencji. Wzięli w nim udział: Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI), Aneta Willems – Dyrektor Wydziału Emisji Przemysłowych i Bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENV), Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Ciećko – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Anna Król – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Adrian Markiewicz – Dyrektor Zarządzający Banku Ochrony Środowiska S.A.

„Kierunki rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście poprawy jakości powietrza” to temat panelu dyskusyjnego otwierającego drugi dzień konferencji. Wzięli w nim udział: Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Tadeusz Skobel – Wiceminister Energii oraz Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

O tym, jakie działania sprawdzają się w walce o czyste powietrze, dyskutowali natomiast uczestnicy panelu pn. „Wykorzystanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w walce ze smogiem”. Wzięli w nim udział: Josef Hartmann – Burmistrz Gminy Lichtenau w Niemczech, Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Czopek – Naczelnik Wydziału Energetyki Rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Henryk Majchrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A. oraz Jacek Dach – Kierownik Pracowni Ekotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.