Prezentacja III. etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW)

26/10/18 Aktualności

Zapraszamy do udziału w prezentacji kolejnej edycji raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III”, realizowanego przez naszą Fundację we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

„Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” (MROW) to cykliczny projekt badawczy prowadzony od 2012 roku, którego celem jest obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Analizy i badania w ramach MROW obejmują problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną.

Podstawą prowadzonych badań są dane pozyskiwane ze wszystkich 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, dane z instytucji publicznych, takich jak GUS, ZUS, KRUS czy ARMiR oraz ministerstw i urzędów administracji centralnej, a także urzędów marszałkowskich.

Wyniki MROW, podzielone na poszczególne etapy badawcze, są publikowane co dwa lata w formie raportów. Ich omówienie oraz podsumowanie odbywa się podczas dedykowanych konferencji naukowych z udziałem autorów badań.

Prezentacji wyników III. etapu badania będzie towarzyszyć także panel dyskusyjny pt. „Jakie procesy zmieniają a jakie powinny zmieniać polską wieś w 100-leciu niepodległości”. Wezmą w nim udział: Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Adam Tański – członek kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Dominika Rogalińska – Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego, Stanisław Derehajło – samorządowiec, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina oraz Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Prezentacja III. etapu raportu odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, Sala Lustrzana.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o kontakt na adres e-mail: konferencje@efrwp.com.pl do dnia 9 listopada 2018 roku.