II. edycja konkursu na pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

04/04/19 Aktualności

Fundacja, wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zaprasza absolwentów polskich i zagranicznych uczelni wyższych do udziału w II. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 5 maja 2019 roku.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie IRWiR PAN: KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ